Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Kvalitetskontrol

Danske æg fra de autoriserede ægpakkerier er underlagt en omfattende kvalitetskontrol:

  • En omfattende salmonellakontrol i alle led af produktionen. Kun æg fra salmonellakontrollerede besætninger leveres til pakkerierne og videre til detailhandlen.
  • Producenten efterser og sorterer de nylagte æg. Snavsede og knækkede æg sorteres fra. Æggene må ikke vaskes.
  • Æggene køres i termobiler til ægpakkerierne, hvor de gennemlyses. Knækæg, æg med store protein- og blodpletter og æg med stor luftblære sorteres fra.
  • Æg fra forskellige produktionsformer holdes adskilt, og produktionsformen fremgår af emballagen og af stemplet på selve ægget.
  • Æggene sorteres efter kvalitet og vægt. Kun klasse Ekstra A og klasse A må sælges i detailhandlen.
  • Ægbakkerne forsynes med pakkedato, sidste salgsdato og mindste holdbarhedsdato.
  • Hele vejen fra producent til butik opbevares æggene ved max. 12 grader - den såkaldte kølekæde.

Kvalitetsklasser:

Ekstra klasse A/
ekstra friske:

Æggene må højst være én uge gamle. Pakken og æggene skal være forsynet med læggedato

Klasse A:

1. Klasse A-æg skal mindst have følgende kendetegn:

— skal og kutikula: normal, ren, ubeskadiget

— luftblære: højde ikke over6 mm, ubevægelig; i æg, der skal markedsføres med betegnelsen »Ekstra«, må den dog højst være 4 mm

— æggehvide: klar, gennemsigtig, geleagtig konsistens, fri for fremmedlegemer af enhver art

— blomme: ved gennemlysning kun synlig som en skygge uden tydeligt omrids, ved drejning af ægget ikke væsentligt afvigende fra det centrale leje, fri for fremmedlegemer af enhver art

— kimplet: ikke synligt udviklet

— lugt: fri for fremmed lugt

Klasse A-æg må hverken vaskes eller på anden måde rengøres før og efter sorteringen. De må ikke konserveres eller køles ned under 5 grader

Klasse B:

Æg som ikke opfylder kendetegnene for Klasse A

Klasse B æg må ikke sælges i detailhandlen.

Kilde: Kommissionens forordning (EF) Nr. 2295/2003 med senere ændringer


Hvad betyder det stemplede mærke på æggene?
Nu skal alle æg der sælges i EU mærkes med en sporbarhedskode.

Hvordan skal printkoden læses?
Den øverste linjes første tal er et tal for produktionsform.

0 Økologiske æg
1 Frilandsæg
2 Skrabeæg
3 Buræg

Bogstaverne DK står for Dansk produceret
De sidste seks cifre er producentens CHR-nummer (godkendelsesnummer). Se evt. her.

Sortering af æg
I Danmark kvalitetssorteres alle æg på autoriserede ægpakkerier. Her gennemlyses æggene - man kan afsløre revner i skallen, blod- og kødpletter og forrådnelsesbakterier (men desværre ikke salmonellabakterier). Æggets friskhed vurderes også. De fejlfrie æg betegnes A-æg, og det er kun disse æg, der sælges ude i butikkerne. B- anvendes til konserverede æggeprodukter. Herefter sorteres æggene efter vægt. I butikkerne kan købes æg i forskellige størrelser: XL, L M og S.
I tabellen nedenfor kan man se de forskellige vægtklasser.

Vægtklasserne for æg

Vægtklasser Vægt Betegnelse
XL > 73 g Meget store
L 63-73 g Store
M 53-63 g Mellemstore
S < 53 g Små

Klasse-A æg kan sælges usorterede, hvis pakken mærkes med en tydelig oplysning om at æggene er af forskellig størrelse. Æggenes minimumsvægt skal anføres i gram.